вівторок, 4 квітня 2017 р.

Анонс виставкових матеріалів

«Досвід використання нестандартних форм занять в гуртках науково-технічного напрямку» Даними матеріалами узагальнено досвід автора з впровадження інноваційних форм організації навчально - виховного процесу в гуртках технічної творчості.

Запропонована Методична розробка націлена на допомогу керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів в організації нестандартнихформ занять на основі типових навчальних програм Міністерства освіти і науки України.

Практичний досвід автора втілений у методико-технологічних розробках сприяє розвитку професійних компетентностей вихованців.

Впроваджений досвід сприяє результативності гуртка загалом та кожного гуртківця окремо.